Działka na sprzedaż, 13626m2, Jaworzno

387 780 PLN

40 dni temu

Jaworzno, Slaskie, PL

 • 13 626 m2

 • 28 PLN/m2

 • 13 626 m2

 • 13 626 m2

 • 28 PLN/m2

 • 13 626 m2

Nr oferty: 894907 / 31803/3186/OGS

Nr oferty w biurze: 31803/3186/OGS

Szczegóły

 • Rodzaj oferty:Działka
 • Typ transakcji:Sprzedaż
 • Rynek:Rynek wtórny
 • Typ dziaki:Budowlana
 • Powierzchnia:13 626 m2
 • Cena:387 780 PLN

Opis

Adres do korespondencji: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie ul. Małobądzka 141, 42-500 Będzin info@tauron-dystrybucja.pl Infolinia: +48 32 606 0 616 OGŁOSZENIE III PRZETARGU w formie nieograniczonego przetargu pisemnego na SPRZEDAŻ TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, 31-035 Kraków, ul. Podgórska 25A, Oddział w Będzinie, 42-500 Będzin, ul. Małobądzka 141, NIP: 6110202860, Regon 230179216, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000073321, przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 560 489 734,52 PLN wniesiony w całości. ZAPRASZA do nieograniczonego III przetargu pisemnego na sprzedaż nieruchomości położonych w Jaworznie przy ul. Gen. Hallera Sprzedażą objęte jest prawo użytkowania wieczystego działek gruntu nr: 1141/24, 1141/4 i 1141/21, obręb Byczyna, o łącznej powierzchni 1.3626 ha Działki położone są w Jaworznie przy ul. Gen. Hallera, w województwie śląskim. Nieruchomości objęte są Księgami Wieczystymi Nr: KA1J/00043873/4, KA1J/00043973/5, KA1J/00043872/7 prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Jaworznie. Sprzedaż nieruchomości związana jest z koniecznością ustanowienia nieodpłatnie na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. prawa służebności przesyłu dla urządzeń elektroenergetycznych, kabli światłowodowych oraz kabli teletechnicznych stanowiących własność TAURON Dystrybucja S.A. posadowionych na zbywanych działkach o treści prawidłowo zabezpieczającej interesy Spółki. Oferowana cena zakupu nieruchomości opisanych powyżej, składających się z działek nr: 1141/24, 1141/4 i 1141/21, nie może być równa lub niższa niż 387.780,00 PLN netto, (słownie: trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych 00/100). Wadium wynosi 19.389,00 zł. (słownie: dziewiętnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych 00/100) Płatne do dnia: 07.03.2022 r. Termin i miejsce składania ofert: Oferty pisemne winny wpłynąć do dnia 09.03.2022 r. do godz. 09:00 do Kancelarii Spółki mieszczącej się przy ul. Małobądzkiej 141 w Będzinie, pok. 118 Złożenie oferty jest równoznaczne z oświadczeniem oferenta, iż zapoznał się z treścią Klauzuli informacyjnej TAURON Dystrybucja S.A. stanowiącej załącznik do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej. Z Klauzulą można również zapoznać się na stronie https://www.tauron-dystrybucja.pl/rodo Termin i miejsce przeprowadzenia Przetargu: Postępowanie przetargowe odbędzie się w dniu 09.03.2022 r. o godz. 10:00 w budynku siedziby TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie przy ul. Małobądzkiej 141 (pokój nr 306). Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: Pani Joanna Sagan, tel. 572-886-132 lub mailowo: joanna.sagan@tauron-dystrybucja.pl. Spisanie umowy sprzedaży nieruchomości odbywa się w Kancelarii Notarialnej. Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu oraz o warunkach przetargu zostały udostępnione na stronie internetowej: www.tauron-nieruchomosci.pl oraz na tablicy w siedzibie Oddziału w Będzinie TAURON Dystrybucji S.A. ul. Małobądzka 141 Kontakt: TAURON Dystrybucja SA tel: 572-886-132 joanna.sagan@tauron-dystrybucja.pl