Działka na sprzedaż, 19820m2, Huta-chojno

96 000 PLN

Huta-chojno, kujawsko-pomorskie, PL

  • 19 820 m2

  • 5 PLN/m2

  • 19 820 m2

  • 19 820 m2

  • 5 PLN/m2

  • 19 820 m2

Nr oferty: 1532988 / 38086/3186/OGS

Nr oferty w biurze: 38086/3186/OGS

Szczegóły

  • Oferta:Działka 19 820 m2 na sprzedaż
  • Rynek:Rynek wtórny
  • Typ dziaki:Inwestycyjna
  • Cena:96 000 PLN

Opis

Ogłoszenie o sprzedaży Sylwester Zięciak – Syndyk masy upadłości Krzysztofa Wiśniewskiego – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zaprasza do składania ofert na zakup składników wchodzących w skład masy upadłości ww. Upadłego: a) nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej we wsi Huta Chojno, gmina Rogowo, województwo kujawsko-pomorskie, stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 154/16 o łącznej powierzchni 10 997 m2, dla której Sąd Rejonowy w Rypinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WL1Y/00030251/9, b) nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w we wsi Huta Chojno, gmina Rogowo, województwo kujawsko-pomorskie, stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 155/7 o powierzchni 8 823 m2, dla której Sąd Rejonowy w Rypinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WL1Y/00030252/6, stanowiących jeden kompleks gospodarczy, szczegółowo opisany w operacie szacunkowym z dnia 12 kwietnia 2021 r. sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego Elżbietę Bielecką w części dotyczącej przedmiotowych działek, za najwyższą oferowaną cenę, nie niższą niż 100% ceny oszacowania, tj. 73.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100). Oferty należy składać osobiście, za pośrednictwem przesyłki kurierskiej, przesyłki pocztowej w sekretariacie Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w Toruniu przy ul. Warszawskiej 6/5, do dnia 27 lutego 2024 r. do godz. 16:00. Oferty złożone drogą kurierską lub pocztową będą uwzględnione w postępowaniu, jeżeli w momencie upływu terminu składania ofert będą znajdować się w sekretariacie Kancelarii. Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się w dniu 28 lutego 2024 r. o godz. 12:00 w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w Toruniu, przy ul. Warszawskiej 6/5. Z opisem i oszacowaniem przedmiotów sprzedaży można zapoznać się w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego po uprzednim umówieniu pod nr. tel. 56 664 09 40. Szczegółowe warunki sprzedaży zawarte są w regulaminie na stronie internetowej: www.zieciak.com.pl Kontakt: Biuro Syndyka tel: 566640940 torun@zieciak.com.pl

Droga dojazdowa

Droga utwardzona