Działka na sprzedaż, 5884m2, Hajnówka, Lipowa

1 200 000 PLN

Lipowa, Hajnówka, Podlaskie, PL

 • 5 884 m2

 • 204 PLN/m2

 • 5 884 m2

 • 5 884 m2

 • 204 PLN/m2

 • 5 884 m2

Nr oferty: 1260837 / 35218/3186/OGS

Nr oferty w biurze: 35218/3186/OGS

Szczegóły

 • Rodzaj oferty:Działka
 • Typ transakcji:Sprzedaż
 • Rynek:Rynek wtórny
 • Typ dziaki:Budowlana
 • Powierzchnia:5 884 m2
 • Cena:1 200 000 PLN

Opis

PRZETARG Nr 4/2023 Burmistrz Miasta Hajnówka ogłasza PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż na własność nieruchomości miejskiej niezabudowanej przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz w części tereny zieleni urządzonej, położonej w Hajnówce przy ul. Lipowa, dla której w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Hajnówce prowadzona jest księga wieczysta KW Nr BI2P/00017950/5, oznaczonej numerem geodezyjnym 2190/101 o powierzchni 5884 m2 cena wywoławcza 1.200.000,00 zł + VAT (23 %) Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, o ile wpłacą wadium wynoszące 10 % ceny wywoławczej (brutto). Wpłacone wadium zostanie zaliczone na cenę nabycia nieruchomości lub po przetargu zwrócone. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym przez Urząd, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899) upłynął. Kupujący ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego i założenia księgi wieczystej. W wypadku konieczności okazania lub wznowienia granic geodezyjnych nieruchomości koszty ponosi kupujący. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić najpóźniej 3 dni przed podpisaniem aktu notarialnego przedmiotowej nieruchomości kwotę równą 100 % ceny osiągniętej w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium i powiększoną o podatek VAT. PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 21 marca 2023 R. O GODZ. 10:00 W lokalu nr 12 Urzędu Miasta w Hajnówce. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 16 marca 2023 r. (włącznie) w kasie Urzędu Miasta w Hajnówce lub na konto 52 1020 1332 0000 1302 0037 7218 (za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta Hajnówka). Dodatkowe informacje udzielane są w pokoju nr 216 tel. 682 64 48. Hajnówka 25.01.2023 r. Burmistrz Miasta Kontakt: Urząd Miasta Hajnówka tel: 682 64 48 hajnowka@hajnowka.pl