Działka na sprzedaż, Gaj

3 000 000 PLN

Gaj, Malopolskie, PL

  • 7 406 m2

  • 405 PLN/m2

  • 7 406 m2

  • 405 PLN/m2

Nr oferty: 1053884 / BS5-GS-265088-69

Nr oferty w biurze: BS5-GS-265088-69

Szczegóły

  • Rodzaj oferty:Działka
  • Typ transakcji:Sprzedaż
  • Rynek:Rynek wtórny
  • Forma własności:Pełna własność
  • Powierzchnia:7 406 m2
  • Cena:3 000 000 PLN

Opis

| *zdjęcia należą do właściciela oferty Gaj, gmina Mogilany. Działka inwestycyjna przy "zakopiance" o pow.: 7406 m 2 . Działka z wjazdem drogą serwisową z E 7 . Nieruchomość przygotowana pod zabudowę budynku usługowo-handlowego z częścią mieszkalną ( np. salon samochodowy z biurem sprzedaży i serwisem ) Działka w kształcie regularnego trapezu. Szerokość frontowa (od strony "zakopianki") wynosi 47,5 m. Szerokość końca działki: 66,5 m. Długość: 126 m. Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego o oznaczeniu " MU 2 ": TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ I USŁUGOWEJ , o podstawowym przeznaczeniu terenu pod: lokalizację obiektów mieszkalnych jednorodzinnych, wolnostojących lub bliźniaczych A.Dopuszcza się: 1) lokalizację zabudowy mieszkaniowo-usługowej z usługami wbudowanymi lub w obiektach wolnostojących, 2) lokalizację wolnostojących garaży i budynków gospodarczych w rozumieniu przepisów prawa budowlanego. 3. W terenach MU2 ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy: 1) wysokość budynków mieszkalnych oraz mieszkalno-usługowych nie może przekraczać 9,5 m, 2) wysokość garaży oraz budynków gospodarczych nie może przekraczać 6,0 m, 3) wysokość podmurówki nie może przekraczać 1,2 m 4) dachy czterospadowe lub dwuspadowe, o jednakowym kącie nachylenia połaci 35 0 -45 0 z wysuniętym przed lico budynku okapem i z częścią szczytową oddzieloną od ścian bocznych budynku, kryte dachówką, materiałem dachówkopodobnym lub innym w kolorze ciemnoczerwonym lub brązowym, 5) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami połaciowymi, 6) kolorystyka materiałów wykończeniowych: tynki - w jasnych tonacjach; dla innych materiałów nie określa się, 7) obowiązuje kalenicowy lub szczytowy układ budynków względem drogi w nawiązaniu do istniejącej zabudowy, 8) stosowania ogrodzeń pełnych dopuszcza się wyłącznie od strony drogi krajowej nr 7 w terenach bezpośrednio do niej przylegających, 9) zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedażnej powyżej 1000 m2, 10) zakaz lokalizacji obiektów wielkoprzestrzennych. B . W terenach MU2 obowiązują następujące warunki zagospodarowania: 1) wskaźnik intensywności zabudowy nie może przekraczać 0,45, 2) w przypadku dokonywania podziałów geodezyjnych obowiązuje wielkość działek nie mniej niż 1000 m2, 3) zakaz lokalizacji zabudowy szeregowej, 4) uciążliwość wszystkich obiektów i urządzeń związanych z działalnością obiektów usługowych nie może wykraczać poza granice terenu, do którego użytkownik posiada tytuł prawny. W przypadku prowadzenia działalności usługowej obowiązuje zapewnienie miejsc postojowych w granicach terenu, do którego użytkownik posiada tytuł prawny, 5) pokrycie potrzeb cieplnych powstających obiektów kubaturowych zapewnić należy w oparciu o paliwa niskoemisyjne, 6) obowiązuje wprowadzenie powierzchni biologicznie czynnej na minimum 30% powierzchni działki, 7) wzdłuż ogrodzeń działek, na których zlokalizowana będzie zabudowa usługowa należy zlokalizować pasy zieleni izolacyjnej (wysokiej i średniej, żywopłoty), C. W zakresie otrzymanych warunków i zapewnień przyłączenia do sieci jak i zakresie kolizji infrastruktury z planowaną zabudową działka posiada: 1. Mapy do celów projektowych 2 Opinii geotechniczna 3 BIOZ 4 Wyłączenie z produkcji rolnej - Decyzja 5 Małopolski Urząd Wojewódzki - akceptacja zgłoszenia - poszerzenie pasa drogi/ zjazd 6 GDDKiA - decyzja lokalizacji zjazdu 7 GDDKiA - decyzja lokalizacji zjazdu - ostateczność 8 GDDKiA - uzgodnienie projektu zjazdu 9 GDDKiA - oświadczenie o skomunikowaniu inwestycji 10 PSE - uzgodnienie branżowe PZT - wysokie napięcie 220 kv 11 TAURON DYSTRYBUCJA - uzgodnienie projektu w zakresie kolizji j.n 12 TAURON DYSTRYBUCJA - WT usunięcia kolizji - średnie napięcie 11.a. TAURON DYSTRYBUCJA - uzgodnienie projektu w zakresie kolizji j.n 11.b. TAURON DYSTRYBUCJA - WT usunięcia kolizji niskie napięcie 13 URZĄD GMINY MOGILANY - uzgodnienie wodociąg j.n 14 URZĄD GMINY MOGILANY - WT usunięcia kolizji wodociąg 15 TAURON DYSTRYBUCJA - warunki techniczne podłączenia do sieci 16 PSG - warunki techniczne przyłączenia do sieci gazowej 16. PSG - przebudowa gazociągu : warunki techniczne, uzgodniony projekt, brak sprzeciwu organu 17 ORANGE - Warunki techniczne przyłączenia do sieci teletechnicznej 18 URZĄD GMINY MOGILANY - oświadczenie sieć wodociągowa - przyłączenie 19 URZĄD GMINY MOGILANY - oświadczenie sieć kanalizacji sanitarnej - brak kanalizacji - rozwiązania projektowe na terenie 20 WUG - informacja geologiczno - górnicza o warunkach na terenie 21 OUG - informacja geologiczno - górnicza o warunkach na terenie 22 Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Działka idealnie widoczna z "zakopianki". Szczegóły oferty: +48 502 104 545 ::DODATKOWE INFORMACJE | Prąd: na działce | Gaz: w drodze dojazdowej | Woda: na działce | Dojazd: asfalt | Otoczenie: zabudowa mieszana | Kanalizacja: w trakcie prowadzenia | Komunikacja publ.: bus | Wymiary działki [m]: 47,5x126,6x66,5 | Zagosp. działki: niezagospodarowana | Ukształtowanie działki: lekko nachylona | Kształt działki: trapez | Warunki zabudowy: plan zagospodarowania przestrzennego | ::LINK DO STRONY | sadurscy.pl/offer/BS5-GS-265088 ::KONTAKT DO AGENTA | Dariusz Kornaś | +48 502-104-545 | darek2@sadurscy.pl ::DANE BIURA | Oddział BS5, Nowa Huta | Bracia Sadurscy Dariusz Sadurski | Os. Kazimierzowskie 36 | 31-844 Kraków | 12 265 10 29 Pośrednik odpowiedzialny zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa: Dariusz Sadurski (licencja nr: 803) | Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo

Media

prąd

Ogrzewanie

jest

Oferta wysłana z Galactivca Virgo