Działka na sprzedaż, 691m2, Chojnice

118 000 PLN

Chojnice, Pomorskie, PL

 • 691 m2

 • 171 PLN/m2

 • 691 m2

 • 691 m2

 • 171 PLN/m2

 • 691 m2

Nr oferty: 1155442 / 34251/3186/OGS

Nr oferty w biurze: 34251/3186/OGS

Szczegóły

 • Rodzaj oferty:Działka
 • Typ transakcji:Sprzedaż
 • Rynek:Rynek wtórny
 • Typ dziaki:Budowlana
 • Powierzchnia:691 m2
 • Cena:118 000 PLN

Opis

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice, ogłasza przetarg na zbycie nieruchomości niezabudowanych Kolejny przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych na zabudowę jednorodzinną, zapisanych w KW SL1C/00030257/9 wraz z udziałem w drodze stanowiącej działkę o nr ewid. 4608/93 o pow. 2 077 m², zapisanej w KW SL1C/00056132/5. Przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Burmistrz Miasta Chojnice wyraził zgodę na wykonywanie na działce 4608/93 sieci uzbrojenia terenu. Nr oferty: 100/21 Położenie, opis, przeznaczenie terenu: Chojnice, ul. Bytowska/ Bolka i Lolka. Działka nr 4608/83 o pow. 691 m² wraz z udziałem do 691/10426 części w działce drogowej Cena wywoław. zł brutto: 118 000 Wadium zł/ brutto: 6 000 Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 25 października 2022r. o godz. 11.30 w sali nr 408 Urzędu Miejskiego w Chojnicach. Wadium na przetarg należy wpłacić do dnia 19 października 2022r. na konto Urzędu Miejskiego w Chojnicach w Banku PKO BP S.A. nr 23 1020 2791 0000 7202 0294 2191, w tytule wpisując: imię i nazwisko oferenta oraz nr oferty. Wadia osób, które przetargu nie wygrały, zostaną im zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet zapłaty. Koszty notarialnej umowy sprzedaży pokrywa kupujący. W razie uchylania się uczestnika od zawarcia umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz Gminy Miejskiej Chojnice. Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Chojnicach i opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej http:\\bip.miastochojnice.pl\ oraz na stronie internetowej www.miastochojnice.pl. Bliższych informacji udziela Wydział Gospodarowania Nieruchomościami, pok.609, tel. (052) 3971800 wew. 74. Burmistrz Miasta Chojnice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. Kontakt: Urząd Miasta Chojnice tel: 52 39718 00 wew. 74 urzad@miastochojnice.pl