Działka na sprzedaż, Brzeszcze

58 000 PLN

Brzeszcze, małopolskie, PL

  • 15 488 m2

  • 4 PLN/m2

  • 15 488 m2

  • 4 PLN/m2

Nr oferty: 1387755 / SRK-GS-1060

Nr oferty w biurze: SRK-GS-1060

Szczegóły

  • Oferta:Działka 15 488 m2 na sprzedaż
  • Rynek:Rynek wtórny
  • Forma własności:Użytkowanie wieczyste
  • Cena:58 000 PLN

Opis

Nr oferty: 4/4/02/2020 Przedmiotowe działki tworzą kompleks o nieregularnym kształcie. Działki są niezabudowane i nieogrodzone. Teren nieruchomości porośnięty licznymi krzewami oraz inną roślinnością trawiastą. Przez teren działki przebiega rów odwadniający F5. Dojazd do nieruchomości jest utrudniony.Najbliższe otoczenie działek stanowią tereny zadrzewione, zakrzewione oraz zbiorniki wodne. W dalszej odległości znajdują się zabudowa przemysłowa, mieszkalna i handlowa.Przyszły nabywca będzie zobowiązany do ustanowienia na rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego względnie właściciela działki numer 3582/7, objętej księgą wieczystą numer KR1E/00021280/3 Sądu Rejonowego w Oświęcimiu, nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności gruntowej polegającej na prawie ciągłego odprowadzania wód powierzchniowych ze zlewni istniejącego rowu melioracyjnego F 5 w rejonie ulicy Klonowej, Borowej, Ofiar Oświęcimia i Partyzantów w Brzeszczach do rowu melioracyjnego urządzonego na całej długości działek gruntu o których mowa w niniejszym ogłoszeniu z dalszym kierunkiem spływu tych wód do Potoku Różanego, przy czym obowiązek bieżącego utrzymania, czyszczenia, zapewnienia drożności i ewentualnej przebudowy rowu będzie spoczywał wyłącznie na właścicielu nieruchomości obciążonej.Przy umowie przeniesienia przedmiotowych nieruchomości nabywca będzie zobowiązany oświadczyć, iż wie o powyższej okoliczności, stan ten akceptuje i nie będzie dochodzić z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń wobec SRK S.A. Oferta wysłana z systemu BCK Galactica Mieszko.my

Ogrzewanie

Jest

Oferta wysłana z
Galactivca Virgo