Obiekt komercyjny na sprzedaż, 1769,05m2, Bogaczewo

467 000 PLN

Bogaczewo, WarminskoMazurskie, PL

  • 1 769,05 m2

  • 264 PLN/m2

  • 1 769,05 m2

  • 264 PLN/m2

Nr oferty: 1379552 / 9216/3186/OOS

Nr oferty w biurze: 9216/3186/OOS

Szczegóły

  • Rodzaj oferty:Obiekt komercyjny
  • Typ transakcji:Sprzedaż
  • Rynek:Rynek wtórny
  • Typ zabudowy:Biurowiec
  • Powierzchnia:1 769,05 m2
  • Cena:467 000 PLN

Opis

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY Syndyk masy upadłości Adama Licznerskiego – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zaprasza do składania ofert na zakup wchodzącego w skład masy upadłości ww. Upadłego: • udziału w wysokości 2/3 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej działki nr 45, 46, 42/1 o łącznej powierzchni 0,4151 ha, położonymi w Bogaczewie gm. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, dla której Sąd Rejonowy w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr EL1E/00035503/3, za najwyższą oferowaną cenę, nie niższą niż cena oszacowania, tj. 467 000,00 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100). Oferty należy składać osobiście, za pośrednictwem przesyłki kurierskiej, przesyłki pocztowej w sekretariacie Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Sylwestra Zięciaka w Toruniu przy ul. Warszawskiej 6/5, do dnia 19 czerwca 2023 r. do godz. 14:00. Oferty złożone drogą kurierską lub pocztową będą uwzględnione w postępowaniu, jeżeli w momencie upływu terminu składania ofert będą znajdować się w sekretariacie Kancelarii. Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się w dniu 20 czerwca 2023 r. o godz. 11:00 w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Sylwestra Zięciaka w Toruniu, przy ul. Warszawskiej 6/5. Z opisem i oszacowaniem przedmiotów sprzedaży można zapoznać się w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Sylwestra Zięciaka po uprzednim umówieniu pod nr. tel. 56 664 09 40. Szczegółowe warunki sprzedaży zawarte są w regulaminie. Kontakt: Biuro syndyka tel: 566640940 torun@zieciak.com.pl

Przeznaczenie

magazyn, produkcja, funkcja biurowa