Działka na sprzedaż, 4340m2, Bizoręda

100 000 PLN

Bizoręda, Swietokrzyskie, PL

 • 4 340 m2

 • 23 PLN/m2

 • 4 340 m2

 • 4 340 m2

 • 23 PLN/m2

 • 4 340 m2

Nr oferty: 1155469 / 34258/3186/OGS

Nr oferty w biurze: 34258/3186/OGS

Szczegóły

 • Rodzaj oferty:Działka
 • Typ transakcji:Sprzedaż
 • Rynek:Rynek wtórny
 • Typ dziaki:Rolna
 • Powierzchnia:4 340 m2
 • Cena:100 000 PLN

Opis

Wyciąg z ogłoszeń Wójta Gminy Sobków nr 6840.1.5-14.2022 o organizowanych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości Nr. 6840.1.5.2022 Przedmiotem I przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Sobków (KW nr KI1J/00036600/2), położona w obrębie Bizoręda, gm. Sobków oznaczona w ewidencji gruntów jako dz. nr 168/1 o pow. 0,4340 ha, niezabudowana. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Sobków dz. nr 168/1 znajduje się znajduje się częściowo w obszarze projektowanego zbiornika retencyjnego (granica terenu wymagająca obowiązkowego opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) oraz częściowo w obszarze rolnym wskazanym do zagospodarowania wielofunkcyjnego. Przetarg odbędzie się 26.10.2022 r. o godz. 9:00 w UG Sobków, Pl. Wolności 12 (pokój nr 10). Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 100 000,00 zł netto. Sprzedaż nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, Wysokość wadium wynosi 10 000,00 zł. Nr. 6840.1.6.2022 Przedmiotem I przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Sobków (KW nr KI1J/00036600/2), położona w obrębie Bizoręda, gm. Sobków oznaczona w ewidencji gruntów jako dz. nr 168/3 o pow. 0,7000 ha, niezabudowana. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Sobków dz. nr 168/3 znajduje się znajduje się częściowo w obszarze projektowanego zbiornika retencyjnego (granica terenu wymagająca obowiązkowego opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) oraz częściowo w obszarze rolnym wskazanym do zagospodarowania wielofunkcyjnego. Przetarg odbędzie się 26.10.2022 r. o godz. 10:00 w UG Sobków, Pl. Wolności 12 (pokój nr 10). Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 150 000,00 zł netto. Sprzedaż nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, Wysokość wadium wynosi 15 000,00 zł Nr. 6840.1.7.2022 Przedmiotem I przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Sobków (KW nr KI1J/00064368/8), położona w obrębie Sokołów Dolny, gm. Sobków oznaczona w ewidencji gruntów jako dz. nr 135 o pow.0,3700 ha, niezabudowana. Zgodnie z MPZP dz. nr 135 znajduje się w terenach oznaczonych w planie symbolem 18.MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, KD-L.3 – tereny dróg publicznych, klasy lokalnej, KDW.3 – tereny projektowanych dróg wewnętrznych. Przetarg odbędzie się 26.10.2022 r. o godz. 11:00 w UG Sobków, Pl. Wolności 12 (pokój nr 10). Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 140 000,00 zł netto + 23% VAT, wysokość wadium wynosi 14 000,00 zł. Nr. 6840.1.8.2022 Przedmiotem I przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Sobków (KW nr KI1J/00010969/8), położona w obrębie Sokołów Dolny, gm. Sobków oznaczona w ewidencji gruntów jako dz. nr 9/35 o pow.0,1250 ha, niezabudowana. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Sobków dz. nr 9/35 znajduje się częściowo na terenach istniejących zespołów osadnictwa z możliwością lokalizacji usług nieuciążliwych oraz częściowo w obszarach potencjalnego rozwoju osadnictwa z możliwością lokalizacji usług nieuciążliwych. Nieruchomość powstała w wyniku podziałki działki nr 9/28, obręb Sokołów Dolny, dla której została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z dnia 27.12.2021 r. znak: BI.6730.6.2021. Przetarg odbędzie się 26.10.2022 r. o godz. 12:00 w UG Sobków, Pl. Wolności 12 (pokój nr 10). Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 60 000,00 zł netto + 23% VAT, wysokość wadium wynosi 6 000,00 zł. Nr. 6840.1.9.2022 Przedmiotem I przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Sobków (KW nr KI1J/00010969/8), położona w obrębie Sokołów Dolny, gm. Sobków oznaczona w ewidencji gruntów jako dz. nr 9/36 o pow.0,1564 ha, niezabudowana. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Sobków dz. nr 9/36 znajduje się częściowo na terenach istniejących zespołów osadnictwa z możliwością lokalizacji usług nieuciążliwych oraz częściowo w obszarach potencjalnego rozwoju osadnictwa z możliwością lokalizacji usług nieuciążliwych. Nieruchomość powstała w wyniku podziałki działki nr 9/28, obręb Sokołów Dolny, dla której została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z dnia 27.12.2021 r. znak: BI.6730.6.2021. Przetarg odbędzie się 26.10.2022 r. o godz. 13:00 w UG Sobków, Pl. Wolności 12 (pokój nr 10). Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 65 000,00 zł netto + 23% VAT, wysokość wadium wynosi 6 500,00 zł. Nr. 6840.1.10.2022 Przedmiotem I przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Sobków (KW nr KI1J/00010969/8), położona w obrębie Sokołów Dolny, gm. Sobków oznaczona w ewidencji gruntów jako dz. nr 9/38 o pow.0,1211 ha, niezabudowana. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Sobków dz. nr 9/38 znajduje się częściowo na terenach istniejących zespołów osadnictwa z możliwością lokalizacji usług nieuciążliwych. Nieruchomość powstała w wyniku podziałki działki nr 9/28, obręb Sokołów Dolny, dla której została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z dnia 27.12.2021 r. znak: BI.6730.6.2021. Przetarg odbędzie się 26.10.2022 r. o godz. 14:00 w UG Sobków, Pl. Wolności 12 (pokój nr 10). Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 60 000,00 zł netto + 23% VAT, wysokość wadium wynosi 6 000,00 zł. Nr. 6840.1.11.2022 Przedmiotem I przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Sobków (KW nr KI1J/00034346/9), położona w obrębie Sokołów Dolny, gm. Sobków oznaczona w ewidencji gruntów jako dz. nr 287/4 o pow.0,3375 ha, niezabudowana. Zgodnie z MPZP dz. nr 287/4 znajduje się w terenach oznaczonych w planie symbolem 18.MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 18.R – tereny gruntów rolnych, KD-G.1 – teren drogi publicznej, klasy głównej. Przetarg odbędzie się 27.10.2022 r. o godz. 9:00 w UG Sobków, Pl. Wolności 12 (pokój nr 10). Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 100 000,00 zł netto + 23% VAT, wysokość wadium wynosi 10 000,00 zł. Nr. 6840.1.12.2022 Przedmiotem I przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Sobków (KW nr KI1J/00034346/9), położona w obrębie Sokołów Dolny, gm. Sobków oznaczona w ewidencji gruntów jako dz. nr 287/6 o pow.0,2800 ha, niezabudowana. Zgodnie z MPZP dz. nr 287/6 znajduje się w terenach oznaczonych w planie symbolem 18.MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 18.R – tereny gruntów rolnych, KD-G.1 – teren drogi publicznej, klasy głównej. Przetarg odbędzie się 27.10.2022 r. o godz. 10:00 w UG Sobków, Pl. Wolności 12 (pokój nr 10). Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 100 000,00 zł netto + 23% VAT, wysokość wadium wynosi 10 000,00 zł. Nr. 6840.1.13.2022 Przedmiotem I przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Sobków (KW nr KI1J/00034346/9), położona w obrębie Sokołów Dolny, gm. Sobków oznaczona w ewidencji gruntów jako dz. nr 287/7 o pow.0,2515 ha, niezabudowana. Zgodnie z MPZP dz. nr 287/7 znajduje się w terenach oznaczonych w planie symbolem 18.MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 18.R – tereny gruntów rolnych, KD-G.1 – teren drogi publicznej, klasy głównej. Przetarg odbędzie się 27.10.2022 r. o godz. 11:00 w UG Sobków, Pl. Wolności 12 (pokój nr 10). Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 90 000,00 zł netto + 23% VAT, wysokość wadium wynosi 9 000,00 zł. Nr. 6840.1.14.2022 Przedmiotem I przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Sobków (KW nr KI1J/00064368/8), położona w obrębie Miąsowa, gm. Sobków oznaczona w ewidencji gruntów jako dz. nr 50/2 o pow.0,3700 ha, niezabudowana. Zgodnie z MPZP dz. nr 50/2 znajduje się w terenach oznaczonych w planie symbolem 10.RM.MN – tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej. Przetarg odbędzie się 27.10.2022 r. o godz. 12:00 w UG Sobków, Pl. Wolności 12 (pokój nr 10). Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 87 710,00 zł netto + 23% VAT, wysokość wadium wynosi 9 000,00 zł. Termin wpłaty wadium do każdego przetargu upływa 21 października 2022 r. Ogłoszenia nr OŚiGM.6840.1.5-14.2022 wywieszono na tablicy ogłoszeń w UG Sobków, na tablicach ogłoszeń danych sołectw, stronie internetowej UG oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.sobkow.pl. Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Sobków, Pl. Wolności 12, 28-305 Sobków lub tel.41 3871037, wew.30, 32. Kontakt: Urząd Gminy Sobków tel: 41 3871037, wew.30, 32 sekretariat@sobkow.pl