Lokal użytkowy do wynajęcia, 98,5m2, Kielce, Oskara Kolberga

2 947 PLN

8 dni temu

Oskara Kolberga, Kielce, świętokrzyskie

  • 98,5 m2

  • 30 PLN/m2

  • 98,5 m2

  • 30 PLN/m2

Nr oferty: 831848 / 2250/3186/OLW

Nr oferty w biurze: 2250/3186/OLW

Szczegóły

  • Rodzaj oferty:Lokal użytkowy
  • Typ transakcji:Wynajem
  • Rynek:Rynek wtórny
  • Czynsz:2 947 PLN
  • Powierzchnia:98,5 m2
  • Cena:2 947 PLN

Opis

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na wynajem pomieszczeń zlokalizowanych w budynku Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Kielcach przy ul. Kolberga 2a Organizator przetargu: Dyrektor Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Kielcach ul. Piotrkowska 27 25-510 Kielce działający w imieniu: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa Oznaczenie przedmiotu wynajmu: Przedmiotem przetargu jest wynajem pomieszczeń przeznaczonych na prowadzenie działalności gastronomiczno-handlowej (sklep-bufet) w budynku Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Kielcach przy ul. Kolberga 2a na pierwszej kondygnacji, poziom 0 (przyziemie) o łącznej powierzchni 98,50 m2. Cena wywoławcza Miesięczna cena wywoławcza składnika czynszu (opłata stała) netto wynosi 29,92 zł/m2 (słownie: dwadzieścia dziewięć złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze) + należny podatek VAT. Oprócz składnika czynszu w postaci opłaty stałej potencjalny Najemca będzie ponosił koszty opłat za energię elektryczną, wodę i ścieki wg. wskazań zainstalowanych w lokalu podliczników (opłata zmienna). Termin i miejsce składania pisemnych ofert Oferty należy składać w terminie do 04.11.2021 r. do godz. 15.00 Oferty należy złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego w formie pisemnej na adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Kielcach, ul. Piotrkowska 27, 25-510 Kielce lub doręczyć osobiście na adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Kielcach, ul. Piotrkowska 27, 25-510 Kielce, budynek A - Biuro podawcze lub ul. Kolberga 2a, 25-620 Kielce, hol główny - Biuro podawcze w poniedziałek w godz. od 8.00 do 18.00, od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00. Na kopercie należy umieścić dopisek: „Oferta na wynajem lokalu w budynku Oddziału ZUS w Kielcach przy ul. Kolberga 2a. Nie otwierać przed 08.11.2021 r. godz. 10.00” Wzór oferty znajduje się na stronie: ZUS Termin i miejsce otwarcia ofert Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 08.11.2021 r. o godz.10.00 w obiekcie Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Kielcach, ul. Kolberga 2a, pok. 423, IV piętro. Warunki przystąpienia do przetargu Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty wg załączonego wzoru (załącznik nr 2 do Regulaminu przetargu). Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją zawartych w niej oświadczeń i zobowiązań. Zastrzeżenie dotyczące prawa zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. Termin i miejsce zapoznania się z regulaminem przetargu Szczegółowe warunki przetargu zawiera Regulamin przetargu, który dostępny jest na stronie internetowej: ZUS oraz w siedzibie organizatora przetargu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Kielcach, ul. Kolberga 2a w pokoju 423, IV piętro od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:30 do 14:00. Informacja o wizji lokalnej Wizji lokalnej przedmiotowego lokalu można dokonać do dnia 04.11.2021 r. po uprzednim uzgodnieniu terminu z Panem Janem Jamrozikiem, tel. 502-008-410, e-mail: Kontakt do Jana Jamrozika lub Panem Dariuszem Grabowskim tel. 41 33-56-760 lub 502-000-967, e-mail: Kontakt do Dariusza Grabowskiego, od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 14:00. Regulamin przetargu: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/6128 Formularz ofertowy: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/6129 Wzór umowy wynajmu: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/6130 Protokół zdawczo-odbiorczy: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/6131 Protokół odbiorczy: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/6132 Zapisy klauzuli informacyjnej: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/6133 Oświadczenie: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/6134 Kontakt: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Kielcach tel: 502 000 967 dariusz.grabowski@zus.pl

Przeznaczenie

handel / usługi