Działka do wynajęcia, 7300m2, Piszewo

730 PLN

Piszewo, WarminskoMazurskie, PL

 • 7 300 m2

 • 0 PLN/m2

 • 7 300 m2

 • 7 300 m2

 • 0 PLN/m2

 • 7 300 m2

Nr oferty: 1260839 / 2146/3186/OGW

Nr oferty w biurze: 2146/3186/OGW

Szczegóły

 • Rodzaj oferty:Działka
 • Typ transakcji:Wynajem
 • Rynek:Rynek wtórny
 • Typ dziaki:Rolna
 • Czynsz:730 PLN
 • Powierzchnia:7 300 m2
 • Cena:730 PLN

Opis

OGŁOSZENIE Burmistrz Jezioran ogłasza pierwszy ustny przetarg publiczny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości składającej się z działki niezabudowanej nr 122/1 o powierzchni 0,7300 ha (7300 m2) położonej w obrębie Piszewo, dla której Sąd Rejonowy w Biskupcu prowadzi Księgę Wieczystą Nr OL1B/000017434/3. Nieruchomość stanowi użytek rolny ŁIV - 600 m2, PsIII - 6100 m2, PsIV - 600 m2. Działka wydzierżawiana z przeznaczeniem pod uprawy rolne na okres do 10 lat. Przetarg odbędzie się w dniu 2 marca 2023 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Jezioranach Plac Zamkowy 4 (pokój nr 8). Cena wywoławcza (wysokości czynszu dzierżawy) wynosi 730,00 zł. Czynsz naliczany jest w stosunku rocznym. Czynsz płatny jest do 31 marca każdego roku trwania dzierżawy. W roku zawarcia umowy dzierżawy czynsz płatny jest do 30 kwietnia 2023 r. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 100,00 zł O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wadium upoważniające do udziału w przetargu należy wpłacić najpóźniej 3 dni przed przetargiem, do dnia 27 lutego 2023 roku włącznie w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto Urzędu Miejskiego w Jezioranach w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym nr konta 46 8858 1011 9002 0000 0417 8902. Wadium osoby wygrywającej przetarg zostanie zaliczone na poczet należności czynszowych. Osobom, które nie wygrają przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończonym przetargu. Wadium przepada na rzecz Gminy, jeżeli uczestnik wygrywający przetarg nie podpisze umowy dzierżawy w terminie jednego miesiąca od dnia przetargu. Umowa dzierżawy może zostać przedłużona na dalszy okres o ile nieruchomość ta nie zostanie przeznaczona do sprzedaży. Na dalszy okres umowa może być przedłużona na podstawie pisemnego zgłoszenia przez dzierżawcę w terminie dwóch miesięcy przed wygaśnięciem umowy. Czynsz może ulec zmianie nie częściej niż raz w roku na podstawie Zarządzenia Burmistrza Jezioran. Burmistrz Jezioran zastrzega prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku uzasadnionej przyczyny. Dokładnych informacji udziela się pod nr tel. 89 539 27 42 pokój nr 8 w Urzędzie Miejskim w Jezioranach. BURMISTRZ JEZIORAN /-/ MACIEJ LESZCZYŃSKI Jeziorany, dnia 2023-01-25 Sporządził: A. Aptazy Kontakt: Urząd Miasta Jeziorany tel: 89 539 27 42 umjeziorany@wp.pl